Demandez une démo dès aujourd'hui

Demander une démo

Privacy

Voipplay is een product van Trustteam.

Privacy

Trustteam wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018. In onze Privacy Notice duiden we aan dat we goed zorgen voor uw persoonsgegevens en ze op een bewuste manier verwerken.

Download hier onze Privacy Notice.

 

GDPR en verwerking persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de GDPR, de General Data Protection Regulation, van kracht. Deze nieuwe privacywetgeving verandert de nationale reglementeringen van alle Europese Lidstaten tot één nieuwe privacybeschermingswet. Het doel van GDPR is om een veel betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen, bij de verwerking van hun gegevens. 

Uiteraard heeft ook Trustteam de nodige stappen ondernomen om GDPR compliant te zijn. Documenten die voor onze klanten van belang zijn, zijn de verwerkersovereenkomst en de Statement of Applicability. 

Download hier de verwerkersovereenkomst.
Download hier de Statement of Applicability.

 

ISO 27 001

Informatie is een waardevol eigendom dat een bedrijf kan maken of breken. Om vol vertrouwen zaken te kunnen doen, wil Trustteam informatiebeveiliging op de juiste manier waarborgen.

ISO 27 001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS). Dit managementsysteem voor informatiebeveiliging biedt een organisatie de vrijheid om te groeien, te innoveren en het klantenbestand uit te breiden, in de wetenschap dat alle vertrouwelijke gegevens daadwerkelijk vertrouwelijk blijven. Aan de hand van ISO 27 001-certificering kan aangetoond worden dat het ISMS voldoet aan alle eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

ISO 27 001 en GDPR
ISO 27001 vertrekt vanuit vier organisatie-inputs, namelijk: wet- en regelgeving, beleid, stakeholders en risico’s. In het luik wet- en regelgeving is elke organisatie die zich binnen het werkingsveld van de GDPR bevindt, verplicht om de GDPR-wetgeving mee te nemen als input in het ISO-systeem. Daarnaast zal de GDPR-wetgeving ook een impact hebben op de andere inputs in de organisatie zoals het beleid, de stakeholders en de risico’s waarmee de organisatie rekening moet houden. Om ISO 27 001 compliant te zijn in België (of andere landen binnen Europa) moet GDPR als essentiële richtlijn meegenomen worden in het Information Security Management System.

Trustteam nam GDPR volledig mee op in de scope van de ISO 27 001 audit. Op 15 april 2018 mochten we het ISO 27 001 certificaat in ontvangst nemen.

Download hier het ISO 27 001 certificaat van Trustteam. 

Download hier de Statement of Applicability van Trustteam. 

Fonctionnalités

Choisir Voipplay signifie accéder à de très nombreuses fonctions innovantes utiles en vue de l’optimalisation de vos processus commerciaux.

Découvrez toutes les fonctionnalités

Appareils

Un appareil fixe, un modèle portable ou un casque pratique: nous proposons tout cela dans notre offre. Mais le plus important: tous nos appareils sont ready-to-use!

Découvrez tous les appareils

Contactez-nous

Quelque chose n’est pas clair? N’hésitez pas à nous faire part de vos questions. Ou testez la plateforme dans une version démo gratuite!

Demander une démo